edme­dien GmbH
Geschäfts­füh­rer: Robert Hel­big
Pöhlauer Straße 149
08066 Zwi­ckau

Sitz: Zwi­ckau
HRB: 27194, Amts­ge­richt Chemnitz

ViSdTMG 

Robert Hel­big

RECHTSHINWEIS

Właściciel witryny stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Pomimo wszelkiej staranności dane mogły się w międzyczasie zmienić. Nie można zatem przyjąć odpowiedzialności lub gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność dostarczonych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można dotrzeć w wyniku takiego połączenia. Ponadto właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w podanych informacjach. Treść i struktura stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstowych, zdjęć, materiałów dźwiękowych i wideo wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony internetowej.