Augustum-Annen-Gymnasium jest wielopłaszczyznową instytucją edukacyjną, która prowadzi do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły. W szkole do wyboru są 3 różne profile: artystyczny, naukowy i językowy. Ponadto, dostępny jest szczególny dwujęzyczno i dwunarodowy program edukacyjny. W jego ramach, niektóre przedmioty są nauczane w polskim języku obcym. Tutaj znajdą Państwo informacje na temat sali gimnastycznej Augustum-Annen:

https://www.anne-augustum.de/pl/