W Rabryce mogą spotykać się młodzi ludzie, niezależnie od pory dnia, i wyładowywać swoją energię na zajęciach sportowych lub rzemieślniczych. O planach i celach Rabryki opowiada nam pracownik socjalny Robert Gröschel.